Vrtsolution chuyên cho thuê các thiết bị tổ chức sự kiện, bao gồm nhà bạt, sân khấu, backdrop, cổng hơi, rối hơi, bàn bar, âm thanh, ánh sáng,…