Vrtsolution chuyên cung cấp nhân sự sự kiện như PGs, PBs, người mẫu,  với một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt tình và làm việc có trách nhiệm cao